Afronding eerste schrijfjuristen opleiding in Suriname

 

Op vrijdag 31 mei vond in de vergaderzaal van het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat, de afsluiting plaats van de eerste opleiding schrijfjurist-civiel in Suriname. Een schrijfjurist ondersteunt de rechter bij het analytisch lees- en uitzoekwerk van een zaak. Verder assisteert de schrijfjurist de rechter bij het formuleren en vastleggen van beschikkingen en vonnissen. Hierdoor wordt de werkdruk van de rechter verlicht, wat zich uiteindelijk vertaalt in een verhoogde productie van vonnissen. Hoewel de functie van schrijfjurist reeds jarenlang is ingebed in de Nederlandse rechtspraktijk, wordt deze binnen de Surinaamse rechtsspraak pas nu feitelijk geïntroduceerd met de aflevering van deze eerste lichting schrijfjuristen.

De vijftien maanden durende opleiding tot schrijfjurist-civiel ging in januari 2018 van start met elf personen, waarvan uiteindelijk zeven de eindstreep hebben gehaald. Een achtste kandidaat zal naar verwachting de opleiding op korte termijn afronden. De opleiding die een theoretisch en een praktisch gedeelte omvatte, is georganiseerd in overleg met het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN), en de Raad voor de Rechtspraak in Nederland.

Het ministerie van Justitie en Politie heeft in 2017 een selectiecommissie ingesteld die de sollicitanten heeft beoordeeld. De kandidaten die uiteindelijk werden toegelaten tot de opleiding, zijn daarna in dienst genomen door het ministerie. De SJSSN is belast geweest met de theoretische onderwijsactiviteiten, terwijl de Raad voor de Rechtspraak twee praktijkopleiders beschikbaar stelde, te weten de stafjurist mr. Welmoed van Seijen van de Rechtbank Noord Holland, en de senior juridisch medewerker van de rechtbank Rotterdam, mr. Patrick Stehouwer. Tijdens de praktische stage hebben voorts verschillende Surinaamse rechters als praktijkopleiders en mentoren gefungeerd. De opleiding is gefinancierd uit het fonds “Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid”, het zogeheten POBB fonds van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De schrijfjuristen worden ingezet op de handelsrol, de kort geding rol en de civiele hof rol om ondersteuning te verlenen aan de rechters bij het feitelijk en juridische technisch onderzoek in civiele zaken, en bij het formuleren van vonnissen en beschikkingen. In zijn toespraak hield de wnd. President van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, de schrijfjuristen voor dat van hen verwacht wordt dat hun inzet, de snelheid en productie van vonnissen in de civiele sector zal verhogen. Hij drukte hen op het hart dat een ontwikkeld mens nooit klaar is met studeren en bestuderen, wat des te mee geldt voor functionarissen van de rechterlijke macht en de rechterlijke organisatie, gezien de grondwettelijke opdracht aan deze staatsmacht. Tot slot deed de wnd. Hof president via de minister van Justitie en Politie, een beroep op de regering om de functiewaardering van de schrijfjuristen in overeenstemming te brengen met de hoge mate van verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het beroep dat zij zullen uitoefenen.

Een deel van de schrijfjuristen, geflankeerd door de minister van Justitie en Politie en de Wnd. President van het Hof van Justitie. vlnr mevr. K. Tahdil, LLM; mevr. G. Sitaram, LLM; Mr. M. Ombre, mevr. S. Changoer, LLM en Mr. M. Warner