Behandeling civiele zaak inzake staking medewerkers BOG van 19 juni 2024

Op 19 juni 2024 is de kortgedingzaak die door de Staat Suriname c.q. het Ministerie van Volksgezondheid is aangespannen tegen de Algemene Bond van Personeel bij Volksgezondheid (ABPVG), de Bond van Inspecteurs bij de Milieu Inspectie (BIMI) en de Bond van Personeel van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in behandeling genomen door de kantonrechter.

De Staat werd vertegenwoordigd door de raadslieden mr. C. Lachman en mr. A. Ramlakhan. De gedaagden, de partijen tegen wie de zaak is ingesteld, worden vertegenwoordigd door mr. D. Landvreugd. Namens de Staat waren verder aanwezig de directeur en de onderdirecteur van het Ministerie van Volksgezondheid. Namens de gedaagden was de voorzitter van de bonden aanwezig.

De Staat werd in de gelegenheid gesteld om de vordering toe te lichten. Advocaat Ramlakhan voerde aan dat de Staat vordert dat de acties worden opgeschort zodat de diensten weer normaal kunnen draaien. De Staat stelt dat de acties onterecht zijn.

De gedaagden werden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de vordering van de Staat. De advocaat van de gedaagden en de bonden brachten naar voren dat het geschil betrekking heeft op de vervoers- en kledingtoelagen van het personeel.

De directeur van het Ministerie van Volksgezondheid gaf te kennen dat de bonden op vrijdag 21 juni 2024 om 12:00 uur ontvangen kunnen worden om het probleem van de vervoers- en kledingtoelage te bespreken.

Partijen hebben tijdens de zitting de mogelijkheid besproken om de acties op te schorten en binnen twee tot vier weken tot een oplossing te komen.

De kantonrechter heeft beslist dat de uitnodiging van de directeur aan de bonden en het verslag van de onderhandelingen naar hem worden opgestuurd en dat de acties voor nu worden opgeschort.

De vervolgzitting zal over circa twee weken plaatsvinden. De exacte datum is nog niet bekend.

 

Paramaribo, 20 juni 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie