Behandeling hoger beroep strafzaak G. Hoefdraad van 20 maart 2023

Op maandag 20 maart 2023 heeft de vervolgbehandeling in hoger beroep van de strafzaak tegen de verdachte G. Hoefdraad plaatsgevonden.

Tijdens de vorige zitting heeft de waarnemend procureur-generaal het verzoek gedaan de zaak niet in behandeling te nemen en de verdachte niet-ontvankelijk te verklaren omdat, naar de mening van de vervolging, de verdachte volgens het Wetboek van Strafvordering geen recht heeft op hoger beroep. De raadsman van de verdachte, mr. M. Dubois, heeft op die dag gereageerd op hetgeen de waarnemend procureur-generaal naar voren bracht.

De waarnemend procureur-generaal kwam tijdens de zitting van 20 maart 2023 voor de tweede keer aan het woord en verzocht de kamer wederom de verdachte niet-ontvankelijk te verklaren.

De advocaat van de verdachte, mr. M. Dubois, kwam ook voor de tweede keer aan het woord en gaf aan waarom de verdachte wel ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Hij vroeg aan de kamer om de zaak van de verdachte inhoudelijk te behandelen.

Op 8 mei 2023 om 09.00 uur zal het Hof een uitspraak doen over hetgeen de vervolging en de verdediging hebben aangevoerd met betrekking tot de ontvankelijkheid van de verdachte.

 

Paramaribo, 31 maart 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie