Behandeling strafzaak Pikin Saron van 7 juni 2024

Op 7 juni 2024 is de strafzaak tegen de verdachten J.A., J.H., G.Z., R.M., A.M. en M.B., met betrekking tot misdrijven gepleegd te Pikin Saron, behandeld door de kantonrechter. De zaak stond voor requisitoir.

De officier van justitie heeft eerst het requisitoir gehouden in de strafzaak tegen de verdachten J.A., J.H., G.Z., R.M. en A.M., die thans in detentie zitten. Hij heeft een opsomming gegeven van de strafbare feiten die zijn gepleegd op 2 mei 2023 te Pikin Saron.

Vervolgens heeft hij de strafbare feiten die de verdachten ten laste zijn gelegd opgesomd, namelijk zware mishandeling met voorbedachte rade, diefstal met geweldpleging, afpersing, brandstichting, poging moord danwel doodslag, vernieling, opzettelijke vrijheidsberoving, in het bezit zijn van zware wapens en scherpe patronen zonder daartoe bevoegd te zijn. Tegen de verdachte R.M. is ook tenlastegelegd een jachtgeweer met daarbij horende scherpe patronen in het bezit te hebben zonder daartoe bevoegd te zijn. De officier van justitie eiste voor de feiten die hij wettig en overtuigend bewezen achtte, voor elk van de vijf verdachten een gevangenisstraf van 15 jaren onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en handhaving van hun gevangenhouding. Ten aanzien van de inbeslaggenomen goederen vroeg hij de teruggave van drie wapens die behoren aan het Directoraat Nationale Veiligheid, Grassalco N.V. en het Nationaal Leger. Ook vroeg hij de teruggave van de inbeslaggenomen mobiele telefoons, onttrekking aan het verkeer van de handgranaten en overige wapens en verbeurdverklaring van de overige inbeslaggenomen goederen.

In de strafzaak tegen de verdachte M.B., die thans op vrije voeten is, zal de officier van justitie het requisitoir op de volgende zitting houden.

Op 5 juli 2024 zal de strafzaak worden voortgezet met het requisitoir tegen verdachte M.B.. Vervolgens zullen de advocaten aan het woord komen voor het pleidooi.

 

Paramaribo, 14 juni 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie