Behandeling vrijheidsberovingszaak R. Cairo van 27 juli 2023

Op 27 juli 2023 is de behandeling van de verstekzaak tegen de verdachte M.I. in de vrijheidsberovingszaak, waarbij gepoogd is Rodney Cairo van zijn vrijheid te beroven, voortgezet door de kantonrechter. De verdachte was niet aanwezig. De zaak stond voor requisitoir van de officier van justitie. Tijdens het requisitoir brengt de officier van justitie naar voren welke bewijsmiddelen er zijn, of hij vindt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit dat hem ten laste wordt gelegd, en zo ja, welke straf hij gepast vindt.

Advocaat mr. M. Dubois heeft een schrijven gericht aan de kantonrechter waarin hij zich stelt, hetgeen betekent dat hij de verdachte zal bijstaan in deze strafzaak.

De officier van justitie heeft het requisitoir gehouden. Hij achtte het feit bewezen en eiste een gevangenisstraf van 8 jaar, onvoorwaardelijk, alsook de gevangenneming van de verdachte.

De volgende behandeling is op 26 oktober 2023. Op die dag zal de raadsman het pleidooi houden. Daarbij zal hij reageren op hetgeen de officier van justitie in haar requisitoir naar voren heeft gebracht.

 

Paramaribo, 28 juli 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie