Installatiezitting Advocaat-Generaal mr. A. Niamat-Narsing

25 januari 2024

Tijdens de buitengewone openbare zitting op 24 januari 2024 is mr. A. Niamat-Narsing geïnstalleerd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie. Tijdens de toespraken zijn de felicitaties gericht aan de nieuwe AG en haar familie, het Openbaar Ministerie in het bijzonder, maar ook aan de totale samenleving.

Mr. Niamat is sinds 1995 werkzaam op het parket van de procureur-generaal. Zij is begonnen als parketsecretaris vervolgens is zij doorgegroeid tot officier en daarna hoofdofficier van Justitie met speciale aandacht voor het jeugdstrafrecht.

De geïnstalleerde Advocaat-Generaal, mr. A. Niamat-Narsing

De president van het Hof, mr. I. Rasoelbaks, heeft tijdens zijn toespraak gewezen op de nieuwe ontwikkelingen die de komende jaren zullen plaatsvinden voor het OM. Volgens hem zorgen deze ontwikkelingen voor garantie van goede vervolgingswerk. ‘Het legitimeert en bevestigt bovendien het gezag en vertrouwen van de rechterlijke macht in die samenleving, bestaande uit de zittende en de staande magistratuur,’ gaf hij tot slot aan.

De nieuwe AG (tweede vanuit links) tijdens haar toespraak. Naast haar de procureur-generaal, mr. G. Paragsingh en de leden van de kamer mr. C. Valstein-Montnor, mr. I. Rasoelbaks en mr. D. Sewratan

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh, weergaf in haar toespraak de loopbaan van de geïnstalleerde AG. Verder prees zij de AG voor haar professionaliteit bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, haar menselijkheid, gepaste strengheid en collegialiteit. ‘En laten we niet vergeten de nodige humor die zij met zich meebrengt. In een wereld waar soms de zwaarte van de zaken ons kan overweldigen, is haar vermogen om lichtheid te brengen en een glimlach op ons gezicht te toveren, een ware zegen,’ deelde zij de aanwezigen mee doelende op het karakter van de AG.

De president van het Hof, mr. I. Rasoelbaks, brengt de felicitaties over aan de nieuwe AG

De vertegenwoordiger van de Surinaamse Orde van Advocaten legde tijdens haar toespraak de nadruk op de maatschappelijke bijdrage die de AG zou kunnen leveren in de samenleving. ‘Het pijnigt mij, als mens, als jurist en als vrouw, om steeds vaker over weerloze vrouwen als slachtoffer van gruweldaden, te moeten horen. Ik hoop dat wij niet alleen kunnen onderkennen, dat de problemen in dit kader immens zijn en een onderliggende maatschappelijk dimensie hebben, maar dat er ook onmiddellijk, doortastend en beleidsmatig handelen vereist is, voor bescherming van de Surinaamse vrouw, en zien uit naar uw bijdrage hierin,’ hield zij de AG voor.

De geïnstalleerde AG benadrukte dat de installatie voor haar een bekroning betekent van haar doorzettingsvermogen als vervolgingsambtenaar. Verder gaf zij aan dat de functie van vervolgingsambtenaar veelomvattend en uitdagend is en tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. ‘Je moet rekening houden met verschillende belangen. Bij het nemen van beslissingen moet je bedachtzaam en onpartijdig zijn. Niet altijd wordt een besluit je in dank afgenomen. Het blijft voorts een uitdaging om met kritiek te kunnen omgaan. Als AG zal ik het vervolgingswerk onbevreesd blijven voortzetten en mijn volledige bijdrage leveren bij de uitvoering van het beleid binnen de organisatie,’ sprak zij tot de aanwezigen.

Toespraak president HvJ

Toespraak PG

Toespraak SOvA

Toespraak AG