Rechterlijke organisatie krijgt meer ruimte

Op maandag 15 april jl. is er een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend tussen de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), het Ministerie van Justitie en Politie en het Hof van Justitie. De SPSB werd bij deze ondertekening vertegenwoordigd door haar directeur, terwijl voor het ministerie van Justitie en Politie en het Hof van Justitie, respectievelijk de directeur van het ministerie en de waarnemend President van het Hof de honneurs waarnamen. Als onderdeel van deze MOU is overeengekomen dat de SPSB de renovatie van twee gebouwen die behoren aan het ministerie voor haar rekening zal nemen. Dit doet de bank in het kader van haar “Corporate Social Responsibility” beleid, waarbij beoogd wordt de waarde van gebouwen in de binnenstad, te vergroten.

Als onderdeel van deze overeenkomst, wordt het gebouw aan de Gongrijpstraat no. 3, waarin onder andere het Bureau Rechtszorg van het ministerie van Justitie en Politie is gevestigd, aangepakt. Na de renovatie zal het ministerie twee verdiepingen in dit gebouw ter beschikking stellen aan het Hof voor het onderbrengen van het archief.

Het andere gebouw dat gerenoveerd zal worden, is het monumentale pand gelegen aan de Grote Combéweg no. 7, precies tegenover de Palmentuin. In dit gebouw was tot enige jaren geleden, het Bureau Familierechtelijke Zaken (BUFAZ), gevestigd. Na de renovatie van dit pand, zullen verschillende onderdelen van de rechterlijke organisatie daarin ondergebracht worden. Het streven is erop gericht om de renovatie van beide gebouwen binnen een jaar afgerond te hebben, waarna de afdelingen en het archief gehuisvest kunnen worden in hun nieuw onderkomen.

Het oud-BUFAZ gebouw aan de Grote Combéweg no. 7