SRU-K1-2018-34

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-163701
 • Uitspraakdatum 08 februari 2018
 • Publicatiedatum 29 oktober 2020
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Kort geding. Vordering tot voortzetting van het geding op naam van eiser, die inmiddels meerderjarig is, wordt toegewezen.

Uitspraak

Kantonrechter in Kort geding

A.R. no. 163701

8 februari 2018

Vonnis in het incident en in de hoofdzaak van

[eiser], wonende in [land],
eiser in kort geding,
gemachtigde: mr. drs. M-S Boedhoe, advocaat,
hierna te noemen: “[eiser]”,

tegen

[gedaagde], wonende in het [district],
gedaagde in kort geding,
gemachtigde: mr. R. R. Lobo, advocaat,
hierna te noemen: “[gedaagde]”.

 1. Het proces verloop:

In het incident en in de hoofdzaak

1.1. Dit blijkt uit de volgende processtukken:

 • het verzoekschrift, met producties, dat op 21 juli 2016 ter griffie der kantongerechten is ingediend,
 • de conclusie van antwoord, met productie,
 • de conclusie tot schorsing en hervatting van het geding zijdens de wettelijk vertegenwoordiger van [eiser],
 • de conclusie tot hervatting van het geding zijdens [gedaagde].

1.2 De uitspraak van het vonnis in het incident in kortgeding is bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1 De kantonrechter overweegt dat het geding is geschorst op 10 augustus 2017 in verband met het feit dat [eiser] die bij de aanvang van dit geding nog minderjarig was en werd vertegenwoordigd door zijn moeder als wettelijke vertegenwoordiger van hem, op 16 juli 2017 meerderjarig is geworden. Gevorderd is dat het geding wordt voortgezet ten name van de meerderjarige [eiser].

2.2 [gedaagde] heeft in zijn conclusie tot hervatting aangegeven dat hij het noodzakelijk vindt dat een geboorte akte wordt overgelegd omdat uit het overgelegde uittreksel uit de gemeente ‘s Gravenhage niet voldoende blijkt dat [eiser] inmiddels meerderjarig is geworden.

2.3 De kantonrechter overweegt dat de geboorte datum wel voldoende uit de overgelegde documenten blijkt, met name uit de copie van het uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente ‘s Gravenhage en uit de akte van koop en verkoop van 2 november 2005 verleden ten overstaan van notaris J. Currie. Hierdoor zal de zaak worden hervat ten name van [eiser], zoals reeds is doorgevoerd in de aanhef van dit vonnis.

2.4 In de hoofdzaak zal worden voortgeprocedeerd.

3. De beslissing

In het incident

3.1 Hervat het geding ten name van [eiser];

In de hoofdzaak

3.2 Stelt [gedaagde] in de gelegenheid zijn conclusie van dupliek te nemen;

3.3 Roept daartoe deze zaak af voor de zitting van donderdag 8 maart 2018 om 09.00 uur des voormiddags;

3.4 Houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen en uitgesproken door mr. A.C. Johanns, kantonrechter-plaatsvervanger in kortgeding, ter openbare terechtzitting van het kantongerecht in het eerste kanton te Paramaribo van donderdag 8 februari 2018, in tegenwoordigheid van de griffier.