Behandeling kort geding inzake staking personeel AZP op 5 december 2022

Op maandag 5 december 2022 is door de kortgedingrechter mr. I. Sonai een comparitie van partijen gehouden in de zaak met betrekking tot de staking van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ). De comparitie is op verzoek van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vervroegd gehouden vanwege de staking. De comparitie was eigenlijk gepland voor 8 december 2022.

Op de zitting waren namens de bond aanwezig advocaat, mr. G. van der San en de voorzitter van de bond, L. Pool. Namens het AZP waren aanwezig de advocaat, mr. S. Essed en de medisch directeur, drs. L. Liauw Kie Fa. De advocaat van de Staat, mr. C. Lachman, en de vertegenwoordigers van de Staat waren verhinderd aanwezig te zijn op de comparitie. Door de advocaat van de Staat is daarover een schrijven gestuurd, waarin ook informatie is gegeven over de stand van zaken met betrekking tot , onder andere, de loonsverhoging.

Tijdens de comparitie van partijen is de afspraak gemaakt dat de acties worden opgeheven. Op 20 december 2022 vindt de voorzetting van de comparitie van partijen plaats om 09:00u. v.m.

 

Paramaribo, 14 december 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie