Behandeling Strafzaak A. Adhin van 20 maart 2023

Op 20 maart 2023 is de strafzaak tegen de verdachte A. Adhin behandeld door de kamer van rechters die bestaat uit fungerend-president mr. M. Mettendaf en de leden, mr. L. Ravenberg en mr. R. Elgin. De zaak stond voor requisitoir. Bij het requisitoir geeft de waarnemend procureur-generaal haar mening over de beschuldiging aan het adres van de verdachte en het eventuele bewijs daarvan.

De verdachte was aanwezig in de zaal en werd bijgestaan door mr. C. Algoe. Advocaat Algoe nam ook waar voor collega I. Kanhai BSc. die afwezig was.

De waarnemend procureur-generaal, mr. G. Paragsingh, kwam tot de conclusie dat de verdachte zich wel schuldig heeft gemaakt aan de hem verweten strafbare feiten en vorderde een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 11 maanden en drie weken voorwaardelijk, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, met een proeftijd van drie jaren, met als bijzondere voorwaarde dat de schade aan de apparatuur wordt vergoed.

Op 17 april 2023 wordt de zaak voortgezet. Op die dag zullen de advocaten van de verdachte het pleidooi voeren. Zij zullen daarbij reageren op hetgeen door de waarnemend procureur-generaal in haar requisitoir naar voren is gebracht.

 

Paramaribo, 31 maart 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie