Vier advocaat-stagiaires beëdigd tot advocaat op 28 december 2022

28 december 2022

Op woensdag 28 december 2022 zijn vier advocaat-stagiaires beëdigd tot advocaat bij het Hof van Justitie. De beëdigden mr. Virendra Bhattoe, mr. Charmaine Campagne-Veldkamp, mr. Alexander Deel en mr. Daniella Berenstein kozen allen voor de aflegging van de belofte.

V.l.n.r. mr. Daniella Berenstein, mr. Alexander Deel, mr. Virendra Bhattoe en mr. Charmaine Campagne-Veldkamp

De President van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks, bracht zijn felicitaties uit aan de beëdigden en wees hen op de beroepsverantwoordelijkheden. Hij legde de aanwezigen uit over de nieuwe wet welke in 2023 tot stand moet komen die de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de rechterlijke macht zal moeten weergeven. ‘Er zullen in de nieuwe wet voorzieningen getroffen worden om behalve de deconcentratie van de rechtspraak ook meervoudige kamers samen te stellen in eerste aanleg teneinde meer expertise in zich daartoe lenende civiele en strafzaken in te zetten bij de beslechting van die zaken. In de nieuwe wet zal er ook meer aansturingskracht ontwikkeld worden binnen de sectoren van de rechtspraak naar de units toe middels een formatieplan met drie vicepresidenten en hoofdrechters in de zeven units van de rechtspraak,’ sprak hij de aanwezigen toe. Hij vroeg de pas beëdigden advocaten om deze missie van de rechtspraak ook te omarmen ter versnelling van de procedures van rechtszaken.

De waarnemend Procureur-Generaal, mr. Garcia Paragsingh, vroeg de beëdigden om de ontwikkelingen in wet en recht bij te houden door thema gerichte cursussen te blijven volgen en om de belangen van hun cliënten op deskundige wijze te behartigen. ‘Gedraagt u zich zodanig dat het vertrouwen in uw beroepsuitoefening niet wordt geschaad,’ gaf zij de beëdigden mee.

Mr. Elleson Fraenk achter de katheder, tijdens haar toespraak. Op de voorgrond de beëdigden en op de achtergrond de waarnemend procureur-generaal, de leden en de griffier van het Hof van Justitie

De Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), mr. Elleson Fraenk, wees de beëdigden op de gap die er momenteel bestaat tussen recht en rechtsbeleving waarvan zij hun dagelijkse bezigheid zullen maken. ‘In uw missie, het beroep naar beste vermogen gestalte te geven, ligt onder meer de verplichting besloten, actief uw gedachten en uw handelingen af te stemmen op een verbeterde toegang, voor een beter en breder werkend rechtssysteem. Bij de vooruitgeschoven bevoegdheden van onze beroepsgroep, gegarandeerd door de wet en de verdragen waar Suriname zich aan gecommitteerd heeft hoort de verantwoordelijkheid om waakzaam en assertief te bouwen aan de verbreding van de brug naar het recht,’ legde zij de beëdigden uit.

De beëdigde advocaten ontvangen felicitaties van hun familie

De beëdigden legden tijdens hun speech de nadruk op de verantwoordelijkheid van het beroep. Zij bedankten hun patronen en familie, die ook aanwezig waren, voor de ondersteuning, wensten elkaar succes verder in hun carrière als advocaat en spraken de hoop uit voor een constructieve samenwerking tijdens hun werkzaamheden. Na afloop van de zitting werden de felicitatieboodschappen persoonlijk overgebracht aan de beëdigden.

Toespraak president HvJ

Toespraak waarnemend PG

Toespraak SOvA

Dankwoord Bhattoe, V.

Dankwoord Campagne-Veldkamp, C.

Dankwoord Deel, A.

Dankwoord Berenstein, D.