Hof van Justitie beëdigt vijf advocaat-stagiaires

31 augustus 2022

Op woensdag 25 augustus heeft de beëdiging van Beryl Kiem Mie Chin A Cheong, Anthony Heath, Valerian Bendanon, Nishita Tedjoe en Eunice Fernand tot advocaat plaatsgevonden tijdens een buitengewone openbare zitting van het Hof van Justitie.

Moment voorafgaand aan de individuele aflegging van de belofte. Aan tafel President Hof van Justitie Iwan Rasoelbaks, Rechters Dinesh Sewratan en Susanne Chu, Griffier Monique van Genderen-Relyveld en Waarnemend Procureur-Generaal Garcia Paragsingh

De president van het Hof, Iwan Rasoelbaks, hield in zijn toespraak de aanwezigen voor dat er veel uitdagingen zijn binnen de rechterlijke macht en dat de mensen binnen de organisatie niet voldoende worden gewaardeerd. Desondanks ziet hij dat de medewerkers niet wegtrekken en het verantwoordelijke en harde werk blijven voortzetten. Hij is de medewerkers van de rechterlijke organisatie hiervoor dankbaar. Hij wees ook op de verzelfstandiging van de rechterlijke macht. ‘Ik moet de verantwoordelijken binnen de executieve – opeenvolgende regeringen – vanaf 2013 tot heden meegeven dat ze het belang bij een deskundige, onafhankelijke en integere rechterlijke macht, ook op rechtspositionele vlak, naar waarde hebben geschat en op een verantwoorde wijze enigszins gestand hebben gehouden al is het nog steeds bij staatsbesluit,’ sprak hij de aanwezigen toe.

V.l.n.r. Nishita Tedjoe, Eunice Fernand, Valerian Bendanon, Anthony Heath en Beryl Kiem Mie Chin A Cheong

De waarnemend Procureur-Generaal Garcia Paragsingh gaf de pas beëdigde advocaten in haar toespraak mee om de ontwikkelingen in wet en recht bij te houden door thema gerichte cursussen te volgen. ‘Alleen op deze wijze zult u de belangen van uw cliënt op de juiste wijze kunnen behartigen,’ legde zij de beëdigden uit.

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), Elleson Fraenk, gaf haar nieuw beëdigde collega’s mee om toch te zorgen voor een balans tussen werk en persoonlijke levenssfeer. ‘Achter de toga schuilt een mens. Achter die mens schuilt een familie, een kring van naasten, een support system. Maak ruimte voor een bestaan waarin vak bevlogenheid en werkdruk, gezonde groei en een volwaardig bestaan niet hoeven te overschaduwen, maar juist kunnen aanvullen,’ hield zij haar collega’s voor.

Felicitatie boodschappen worden overgebracht door collega advocaten

Ook de beëdigden hielden elk een speech waarbij zij de verschillende personen die hebben bijgedragen aan hun beëdiging tot advocaat bedankten. De zitting werd verder bijgewoond door de familieleden, vrienden en kennissen van de vijf pas beëdigde advocaten.

Toespraak president HvJ

Toespraak waarnemend PG

Toespraak SOvA

Dankwoord Chin A Cheong, B.

Dankwoord Heath, A.

Dankwoord Bendanon, V.

Dankwoord Fernand, E.S.

Dankwoord Soekhlal- Tedjoe, N.