Beëdiging advocaten mr. I. Dorinnie, mr. C. Pinas, mr. T. Simison, mr. P. Chen en mr. V. Phieram-Bechan bij het Hof van Justitie

17 april 2024

Op 12 april 2024 heeft de president van het Hof van Justitie vijf advocaten beëdigd tot advocaat bij het Hof van Justitie. De advocaten mr. I. Dorinnie, mr. C. Pinas, mr. T. Simison, mr. P. Chen en mr. V. Phieram-Bechan zijn beëdigd. Mr. Chen was reeds beëdigd tot advocaat in 2013, maar vanwege een korte onderbreking na haar aanstelling als ambassadeur van Suriname in China is zij opnieuw beëindigd.

De president van het Hof, mr. I. Rasoelbaks wees in zijn speech op het nakomen van afspraken met cliënten. Hij gaf te kennen dat ook rechters hun uiterste best doen om afspraken met justitiabelen en advocaten na te komen. ‘Maak in ieder geval nimmer de afspraak dat u de zaak voor uw cliënt zal winnen bij het gerecht, er zal wantrouwen jegens u ontstaan indien u dat niet waarmaakt.’ hield hij de beëdigden voor.

Van links naar rechts: mr. V. Phieram-Bechan, mr. P. Chen, mr. T. Simison, mr. C. Pinas en mr. I. Dorinnie

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh bracht in haar toespraak naar voren dat het beroep van advocaat een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat respect voor alle betrokkenen binnen de rechtspleging een van de hoekstenen is. ‘Laten wij vandaag de verplichting vernieuwen om het beroep van advocaat met trots, integriteit en respect uit te oefenen. Moge jullie gezamenlijke inspanningen bijdragen aan een rechtssysteem dat eerlijk, toegankelijk en respectvol is voor iedereen die ermee te maken heeft,’ gaf zij de beëdigden mee.

De deken van Surinaamse Orde van Advocaten, mr. E. Fraenk, zei in haar spreekbeurt dat partijdigheid en partijbelang geen plaats hebben in de waarheidsvinding en in de authenticiteit van documentatie, maar wel een plaats in processtukken, een plaats in een pleidooi en een plaats in motivatie. ‘Soms zijn feiten en bewijzen, aan de zijde van het gelijk van wat de cliënt jou voorhoudt. Soms niet. De advocaat kan daar geen kunstenaar of digitaal vormgever in zijn. De advocaat kan adviseren over selectie, presentatie en een processtrategie,’ bracht zij naar voren.

De advocaten deden hierna allen een dankwoord. Zij vertelden over hun loopbaan die heeft geleid tot de beëdiging en brachten een bijzondere woord van dank uit aan hun patronen en familie voor de continue ondersteuning.

Toespraak President HvJ

Toespraak PG

Toespraak SOvA

Dankwoord I. Dorinnie

Dankwoord C. Pinas

Dankwoord T. Simison

Dankwoord P. Chen

Dankwoord V. Phieram-Bechan